אתר אסטרונומיה בפעולה נועד לכל שוחרי האסטרונומיה: תלמידים בבתי ספר, סטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות, חובבי אסטרונומיה, מורים המעוניינים ללמד את הנושא. האתר מאפשר ללמוד נושאים מרכזיים בתחום האסטרונומיה תוך סיוע בהדמיות המציגות תופעות שונות באסטרונומיה וממחישות תהליכים מורכבים יותר.

האתר נבנה על בסיס הפעילות של קבוצת "פרחי מדע" שפעלה במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן. הקבוצה הפעילה שני מצפים:  מצפה אופטי עם הטלסקופ הראשון הממוחשב בארץ – בבית גורדון, ומצפה רדיו טלסקופ בעל אנטנה של 2.5 מטרים, לחקר פעילות השמש. במהלך השנים פגשה הקבוצה אלפי בני נוער, הדריכה מאות משתתפים במחנות מדע ואסטרונומיה – שביצעו פרויקטים אישיים, הקבוצה ביצעה עשרות עבודות חקר בתחומים מגוונים עם תלמידים בכיתות י"א ו- י"ב.

אתר זה נועד להמשיך את פעילות הקבוצה ולעודד בני נוער ומורים להמשיך ללמוד ולחקור נושא מרתק זה.

חברי קבוצת "פרחי מדע":

פעלה במכללה האקדמית כנרת בשנים 1992 – 2005

 • דר' דוד פונדק – ראש הקבוצה
 • פרופ' לב פוסטילניק – אסטרונום
 • דר' גנאדי רויזמן – אסטרונום
 • גב' סבטלנה פוסטילניק – אסטרונומית
 • גב' זהבה וגנר – רכזת ניידת אסטרונומית והשתלמויות מורים
 • מר גנאדי סגל – אסטרונום
 • מר שאול ינאי – ראש בית הספר לאסטרונומיה באינטרנט
 • דר' אילן בארי – מדריך ראשי
 • מר אילן לולב – מנהל
 • גב' מירי אור – מנהלת
 • גב' רותי חנן – השתלמויות מורים
 • גב' אילת בר-גיל – מדריכה
 • דר' יורי שטיינמן – מנהל קבוצת "קשת אוריון"