אינטראקציה בין הקרינה הקוסמית לבין האטמוספרה של כדור הארץ

נושא
מהו מקור הקרינה קוסמית ביקום, לפני שנוצר בה עיוות באטמוספרה של כדור הארץ
פגיעה של קרינה קוסמית ברום האטמוספירה
ויצירת קילוח חלקיקים
מטרות
 1. לגלות את הקשר בין השינוים בשטף הקרינה הקוסמית לבין לחץ האטמוספרה על פני הכדור הארץ, ולקבל קשר בינהם
 2. לקבל את מצב הקרינה הקוסמית מחוץ לאטמוספרת כדור הארץ
נושא המחקר
    קרינה קוסמית, האטמוספרה של כדור הארץ
שאלות המחקר
 1. מהי קרינה קוסמית ואיך מודדים אותה?
 2. מהן הסיבות לשינוים בקרינה קוסמית ביחס לזמן?
 3. איך שטף הקרינה הזה תלוי בתנאי האטמוספרה?
 4. איך לקבל מנתונים תצפיתיים מידע על קרינה קוסמית, לפני האינטראקציה באטמוספרה?
ידע כללי

רקע בפיסיקה:

אופטיקה, פיזיקה מודרנית, סוגי קרינה.

רקע באסטרונומיה:

 1. קרינה קוסמית
 2. קליטת קרינה באטמוספרה

רקע במתמטיקה ומחשבים:
אלגברה, EXCEL

הנתונים הדרושים
נתונים על תצפיות בקרינה קוסמית מהרשת העולמית של תחנות הניטור, כולל נתונים על לחץ האטמוספרה במקומות התצפית
 
בית הספר לאסטרונומיה באינטרנט
 
שלבי העבודה:

 1. קבלת נתונים תצפיות במשך הזמן ארוך (חודש -חודשים) של 1-2 תחנות קרינה קוסמית, שקולטים גם נתונים על קרינה וגם נתונים על אטמוספרה
 2. בניית גרף המשווה בין לחץ אטמוספרי וקרינה קוסמית, להשוות שינוים בזמן בשניהם
 3. חישוב מקדם המתאם בין הקרינה הקוסמית לבין הלחץ האטמוספרי ביחס לזמן
 4. בניית מודל של הקשר בין הקרינה הקוסמית לבין הלחץ האטמוספרי ולקבל מקדמי הרגרסיה
 5. בעזרת המודל לחשב מהי הקרינה הקוסמית מחוץ לאטמוספרה?
אתרים מומלצים ( מידע כללי):

קרינה קוסמית: אתר של נאס"א בקרינה קוסמית – רמת מבוא
https://www-istp.gsfc.nasa.gov/Education/wcosray.html

אתר של נאס"א בקרינה קוסמית – רמה מתקדמת
https://helios.gsfc.nasa.gov/cosmic.html

אתר קישורים למקורות מידע על קרינה קוסמית
https://www.dias.ie/c4/resources.htmlמרכז קרינה קוסמית בישראל

אתרים מומלצים ( נתונים עם זמן הפרדה שעה אחת):

נתונים מהר חרמון

נתונים מסביבת הקוטב הצפוני:

נתונים על קרינה קוסמית מהרשת העולמית בזמן ארוך SPIDR
https://spidr.ngdc.noaa.gov/spidr