אב-כוכב

אזור דחוס מאד (או ליבה) של עננים מולקולריים שבהן יש תהליכי יצירת כוכבים.

מקורות נוספים