אולטרה סגול

תחום בתוך הספקטרום האלקטרומגנטי, שאורכי הגל שלו קצרים במקצת מאורכי הגל של האור הנראה, והפוטונים בתחום זה נושאים קצת יותר אנרגיה מזו של האור הנראה.