אופק האירועים

אופק אירועים –  לפי תורת היחסות הכללית הוא מעטפת דמיונית המקיפה חור שחור, שאירועים המתרחשים עליה או בתוכה אינם יכולים להשפיע על צופה הנמצא מחוץ למעטפת זו, והוא לא יכול להבחין בהם. שום מידע, לרבות אור, הנפלט מצדו הפנימי של אופק האירועים, לא יוכל לעולם להגיע לצופה חיצוני.