אנרגיה

גודל פיזיקאלי המתאר עבודה או יכולת לבצע עבודה. האנרגיה יכולה להופיע בדרכים רבות: תנועה, אלקטרומגנטית, כימית, חום, כבידה ואפילו כמסה – לפי תורת היחסות הפרטית.