אפקט דופלר

אפקט הנגרם בשל התקרבות או התרחקות של גוף מצופה.
כאשר גוף הפולט קרינה או קול מתקרב לצופה אורך הגל הנקלט ע"י הצופה מתקצר.
אם הגוף מתרחק מהצופה אורך הגל הנקלט ע"י הצופה מתארך.