גודל זוויתי

גודל המודד את הזווית בין שני גופים או בין שני קצוותיו של גוף יחיד, כאשר הצופה נמצא בקודקוד הזווית. לדוגמא: הגודל הזוויתי של הירח לצופה מכדור הארץ הוא בקרוב 0.5°.