גרעין האטום

גרעין האטום –  הוא החלק המרכזי של האטום המורכב מפרוטונים וניטרונים. מרבית המסה של האטום נמצאת בגרעין, אך נפח האטום נקבע בעיקר על ידי האלקטרונים הסובבים את האטום.