דיפול

דיפול הוא מערך של שני מטענים חשמליים הפוכי סימן בעלי גודל זהה. מטענים אלה יוצרים שדה חשמלי אופייני, שכל קווי השדה מתחילים במטען החיובי ומסתיימים במטען השלילי.