הסדרה הראשית

הסדרה הראשית הוא מונח באסטרונומיה, המתאר את רצף הכוכבים המופיע בדיאגרמת הרצשפרונג-ראסל (דיאגרמת HR).  כל הכוכבים בסדרה הראשית מתיכים בליבתם מימן להליום, זהו השלב הארוך בחיי כוכב. לכן, תשעים אחוז מהכוכבים נמצאים בסדרה הראשית.