הסחה לאדום

סמן הקובע את מידת ההתארכות של אורך גל בשל אפקט דופלר.
ככל שההסחה לאדום בספקטרום הגוף גדילה כך גדילה מהירות ההתרחקות של הגוף.