חוק האבל

חוק תצפיתי הקושר בין המרחק אל הגלקסיות לבין מהירות התרחקותן מהצופה.
לפי חוק זה ככל שהמרחק לגלקסיה גדל כך גדילה גם מהירות ההתרחקות.
חוק זה הוא הבסיס התצפיתי לתופעת התפשטות היקום.