חוק ווין

חוק בסיסי בספקטרוסקופיה, העוסק בקרינת גוף שחור. במקורו, חוק וין היה חוק אמפירי שנגזר על ידי הפיזיקאי הגרמני וילהלם וין בסוף המאה ה-19 מתוך תצפיות בלבד. לפי חוק זה ככל שאורך הגל החזק ביותר מתקצר טמפרטורת הגוף עולה.    λmax = α/T