חור שחור

גוף שכוח הכבידה על פניו כה גדול עד שום קרינה או חומר לא יכולים להיפלט ממנו.
חורים שחורים הם התחנה הסופית של מרבית הכוכבים שמסתם עולה על 3 פעמים מסת שמש.
מסת מרבית החורים השחורים קטנה או גדולה הרבה יותר ממסת כוכבים.