חיים

סדרת תגובות כימיות המבוססות על מולקולות פחמן המכילות את עצמן. יצורים חיים: גדלים, מתפתחים, מתרבים, צורכים אנרגיה, ומתפקדים בסביבתם.