יסוד

אבן הבניין של החומר. האטום הינו חומר כימי שבגרעינו נמצא מספר מוגדר של פרוטונים. אטומים עם פרוטון אחד הם אטומי מימן, אטום עם שני פרוטונים הם אטומי הליום וכן הלאה…