כוכב נויטרונים

כוכב נייטרונים הוא כוכב דחוס שעשוי ברובו מנייטרונים. הוא נוצר כתוצאה מקריסה כבידתית של כוכב לאחר שהסתיימה שרשרת ההיתוך הגרעיני. במהלך הקריסה הכבידתית מתמזגים אלקטרונים ופרוטונים לנייטרונים. צפיפותם של כוכבי נייטרונים עצומה, והיא מסדר-גודל של עשרות מיליוני טון לסמ"ק.