כרומוספירה

השכבה החיצונית של מעטפת השמש העוטפת את פני השמש (פוטוספֵרה). צבעה אדום, עוביה אלפי ק"מ. ניתן לראותה רק בעת ליקוי חמה.