מהירות האור

מהירות זו מסומנת באות c, ערכה  300,000km/s,  וערכה אינו משתנה כאשר צופה המודד אותה נמצא בתנועה.