מהירות המילוט

מהירות מילוט היא המהירות המינימלית הדרושה לגוף כדי להשתחרר משדה כבידה של גוף שמיימי. המהירות היא פונקציה של המסה של הגוף השמימי ממנו מנסים להימלט, אך אינה תלויה במסתו של הגוף הנמלט.