מוטציה

מנגנון מרכזי בשינוי המטען הגנטי. המוטציות גורמות לשינויים במבנה המולקולרי של ה- דנ"א.שינויים אלה עשויים להיות מועילים, עלולים להיות מזיקים או חסרי השפעה על האורגניזים.