מחזור CNO

מחזור של ראקציות גרעיניות שבהם נוצרים ומתפרקים גרעיני פחמן, חנקן וחמצן תוך זרוז תהליך ההיתוך של מימן להליום.