מימן

מימן (Hydrogenium) הוא יסוד כימי, הקל ביותר בטבע, שסמלו הכימי H ומספרו האטומי 1. מולקולת המימן מורכבת משני אטומי מימן הקשורים ביניהם בקשר קוולנטי יחיד (H-H) ומסומלת כ-H2.