מסה

יחידת יסוד בפיזיקה המתארת גודל של גוף הנמדד בקילוגרמים.
המסה מיצגת את מידת ההתנגדות של גוף לשינוי במהירותו.
המסה קשורה גם לגודל כוח הכבידה שמופעל על הגוף.