צפיפות קריטית

צפיפות מירבית של החומר ביקום המאפשרת ליקום להוסיף ולהתפשט.