שווי משקל

מצב של מערכת שבה לא מתרחשים שינויים משמעותיים בכיוון מוגדר, אך יכולים להתרחש שינויים קלים בכוונים שונים.