שכבת האוזון

שכבה של מולקולות חמצן תלת אטומיות -o3 באטמוספירה של כדור הארץ. מולקולות האוזון נוצרו מהתפרקות והתחברות מולקולות חמצן o2, בהשפעת קרני השמש.  שכבת האוזון נמצאת  בגובה שבין 20 ל- 60 ק"מ מעל פני כדור הארץ.