תארוך רדיואקטיבי

כדי לקבוע את גילו של מאובן, אבן או כל פריט עתיק אחר, יש להשתמש בשיטה שנקראת "תארוך רדיואקטיבי". השיטה הזו מבוססת על העיקרון של דעיכה קבועה של חומרים שנמצאים בפריט שאותו אנו רוצים לתאר. כך, אם ידועה לנו הרמה המשוערת של איזוטופ רדיואקטיבי כלשהו  שהיה בפריט בשעה שנוצר או מת, נוכל לחשב את גילו על פי מידת הדעיכה של החומר מאז ועד עכשיו.