תורת היחסות הפרטית

תורה שהגה ופרסם אלברט איינשטיין בשנת 1905. לפי תורה זו מהירות האור היא גודל קבוע בכל המערכות, ואינה תלויה במהירות הצופה.  תורה זו גם יוצרת קשר בין מסה וחומר  וממנה נגזרה הנוסחה המפורסמת  E=mc2.